Skąd się wzięły nazwy miesięcy?

26/11/2020
Posted in e-Zajęcia
26/11/2020 Sylwia Orłowska

Styczeń, luty? Poniedziałek, wtorek? Wszyscy używamy tych nazw na co dzień. Skąd jednak pomysł, aby marzec był marcem? Poniżej przedstawiamy pochodzenie niektórych nazw.

Podział roku na kolejne miesiące wydaje nam się na tyle oczywisty, że naprawdę rzadko (jeśli w ogóle!) zastanawiamy się nad pochodzeniem ich nazw ? a przecież każde słowo ma swój rodowód i historię.

Kalendarz dzieli rok na mniejsze okresy, z których jednostką nadrzędną jest miesiąc ? samo słowo ma korzenie prasłowiańskie i pierwotnie oznaczało księżyc. W ramach ciekawostki warto dodać, że niegdyś okres dwunastu miesięcy określano słowem lato, które jednocześnie było nazwą pory roku. Słowo rok wywodzi się zaś z nomenklatury prawniczej i dawniej oznaczało termin ustalony przez sąd ? zwykle był to odcinek czasu trwający dwanaście miesięcy, stąd dzisiejsze rozumienie słowa.

Nasze rodzime nazwy miesięcy mają ludową proweniencję i są ściśle związane ze zjawiskami obserwowanymi w przyrodzie, pracami rolniczymi oraz rytmem wiejskiego życia. Stanowią jednocześnie rezultat szczególnego przeżywania czasu ? doświadczanego jako cykliczny i powracający. Odzwierciedlają następujące po sobie pory roku, które przynoszą znane zjawiska przyrodnicze i kolejne wynikające z nich obowiązki. Niemal wszystkie nasze nazwy miesięcy są słowiańskie. Wyjątek stanowią marzec i maj, które mają rodowód łaciński.

Zapraszam was do obejrzenia ciekawego materiału na temat nazw miesięcy według Radka Kotarskiego!