O nas

Stowarzyszenie SPiR jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku – Nr KRS 0000300684. Zostało zarejestrowane w 2008 roku z inicjatywy specjalistów, pracujących na co dzień z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Od kilkunastu lat stale rozwijamy naszą działalność i zakres oferowanych usług. Nasi podopieczni są wspierani m.in. przez instruktorów terapii, pedagogów, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, psychologów oraz doradcę zawodowego / coacha.

W ramach działalności statutowej prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, Środowiskowe Domy Samopomocy, kluby samopomocy dla seniorów i osób z zaburzeniami psychicznymi.

Corocznie realizujemy liczne projekty i inicjatywy, mające na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia naszych podopiecznych oraz ich integrację z lokalnym środowiskiem i rynkiem pracy.

Mieczyk-SPiR