Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk
tel. (58) 344 09 53
e-mail: biuro@spir.org.pl
www.spir.org.pl
KRS: 0000 300 684


PLACÓWKI:


Warsztat Terapii Zajęciowej „Batorego”

ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk
tel. (58) 344 09 53
e-mail: wtz@spir.org.pl

godziny zajęć: 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku


Środowiskowy Dom Samopomocy „Reja”

ul. Reja 34B, 80-870 Gdańsk
tel. 531 338 744
e-mail: sds@spir.org.pl

godziny zajęć: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku


Środowiskowy Dom Samopomocy „Sternicza”

ul. Sternicza 2, 80-523 Gdańsk
tel. (58) 343 44 72
e-mail: biuro@spir.org.pl

godziny zajęć: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku


Klub Seniora „Zielony Trójkąt”

ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk
tel. (58) 765 06 43
e-mail: klub@spir.org.pl

godziny zajęć: 9:00-13:00 od poniedziałku do piątku


Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk
tel. (58) 765 06 43
e-mail: klub@spir.org.pl

godziny zajęć: 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku


Dom Treningu Samodzielności „Sitowie”

ul. Sitowie 31, 80-716 Gdańsk
tel. (58) 344 09 53
e-mail: biuro@spir.org.pl

placówka hostelowa czasowego pobytu