” Wyciągnij rękę do ubogiego „(Syr 7, 32)

13/11/2020
Posted in e-Zajęcia
13/11/2020 alicja
Kochani,

15.11.2020 przypada IV Światowy Dzień Ubogich.

Z tej okazji włączyliśmy się, jeszcze tuż przed zamknięciem naszej placówki,
w akcję pomocy osobom bezdomnym z terenu Pomorza.
Pomoc ta współorganizowana jest przez Centrum Wolontariatu Caritas, we współpracy z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób bezdomnych.

Otrzymaliśmy informację o konkretnej osobie i jej potrzebach. Naszym zadaniem było skompletowanie plecaka i wypełnienie go potrzebnymi artykułami. A także napisanie listu do tej osoby.
Wszyscy z entuzjazmem włączyli się do akcji. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy i darów rzeczowych. Wspólnie zrobiliśmy zakupy potrzebnych przedmiotów.
Okazało się, że mamy wiele dóbr którymi możemy się podzielić z innymi. Ale przede wszystkim mamy otwarte serca na potrzeby innych i potrafimy dzielić się z innymi z radością! 🙂

Plecak, który przygotowaliśmy trafi do Pana Adama z Rumi :).
Mamy nadzieję, że sprawi mu wiele radości!

 

„Istnieją ludzie, którzy dają z radością w sercu. Właśnie ta radość jest ich nagrodą”. [Khalil Gibran]