10 najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

10/11/2020
Posted in e-Zajęcia
10/11/2020 ania t
1. Częste mycie rąk
2. Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków
3. Unikanie dotykania maseczki podczas jej używania
4. Unikanie dotykania ust, nosa i oczu
5. Mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych
6. Ostrożne korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie
7. Utrzymywanie dystansu od rozmówcy
8. Higiena podczas kaszlu i kichania
9. Odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu
10. Płatności bezgotówkowe w czasie COVID-19