W ramach zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej proponujemy aktywizację społeczną i zawodową w różnorodnych pracowniach, rehabilitację ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego.Adresatami są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Stowarzyszenia SPiR przy ul. Batorego 12 w Gdańsku. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu na wtz@spir.org.pl lub pod numerem (58) 344 09 53.

 

Powrót

INFORMACJA O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji realizuje projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami„.

Celem projektu jest zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania podczas zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN

Pozyskana kwota dofinansowania w ramach projektu: 7 440 zł