STOWARZYSZENIE

SPiR

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku.

Od ponad 10 lat skutecznie działamy na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych, chorujących psychicznie oraz seniorów.

Naszą misją jest odkrywanie potencjału i mocnych stron, rozwijanie umiejętności, talentów i zainteresowań oraz wspieranie w pokonywaniu codziennych ograniczeń, usamodzielnianiu się i podjęciu zatrudnienia.


NASZE PLACÓWKI:

Warsztat Terapii Zajęciowej „Batorego”

 tel. 58 344 09 53 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Sternicza”

 tel. 58 343 44 72 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Reja”

 tel. 531 338 744 

Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 tel. 58 765 06 43 

Klub Seniora „Zielony Trójkąt” 

 tel. 58 765 06 43 

Dom Treningu Samodzielności na „Osiedlu Sitowie” 

 tel. 600 394 160 


KONTAKT:

 tel. 58 344 09 53 

 biuro@spir.org.pl 

 ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk 


 KRS:  0000 300 684