Kartka do św. Walentego

08/02/2021
08/02/2021 Admin

Kartka od św. Walentego 

Wykonaj kartkę/laurkę z życzeniami, sentencją wzmacniającą i motywem róży – dowolna technika, format. Do 10 lutego 2021 r. dostarcz do jednego z poniższych punktów.  My dołączymy różę, informacje o akcji,  tomik poezji i dostarczymy do osób przebywających w szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dziennych.