Odśnieżanie posesji i chodników

19/01/2021
Posted in Aktualności
19/01/2021 andrzej

Witajcie! Zima nie odpuszcza, więc dziś trochę o obowiązkach właścicieli nieruchomości, którzy cieszą się z posiadania własnego domu, ale zimą mają za to więcej obowiązków. Gdy pada śnieg, warto pamiętać, że właściciel nieruchomości (a także użytkownik wieczysty) jest odpowiedzialny za to, żeby chodnik przed nią był odśnieżony. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mandat, nie wspominając o ryzyku złamania czy skręcenia nogi. Obowiązek odśnieżania wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów należy nie tylko zgarnąć śnieg, ale i skuć lód tak, by nikt na chodniku się nie poślizgnął. Przy czym w świetle w/w ustawy chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jego położona bezpośrednio (to ważne) przy granicy nieruchomości.

W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność za odśnieżenie chodnika spoczywa na wszystkich mieszkańcach, ale najczęściej zajmuje się tym zarządca wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest wynajmowanie do tego celu firmy, która nie tylko zajmuje się wykonaniem pracy, ale i przejmuje odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje niedopełnienia obowiązku. I nie chodzi bynajmniej o sam mandat, ale o sytuację, w której ktoś poślizgnie się i stanie mu się krzywda. Jeśli do nieszczęśliwego wypadku dojdzie przez to, że chodnik był nieodśnieżony, poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania.

Poniżej zdjęcia i filmik Waszego kolegi Łukasza P., który dzielnie pomaga w odśnieżaniu podwórka i chodnika. Brawo Łukasz!