31/08/2020 natalia

Drodzy Państwo,

Miło nam ogłosić, że już lada moment rusza nasza coroczna opieka wytchnieniowa!

Poniżej prezentujemy Państwu informacje dotyczące dyżurów. Zapraszamy do kontaktu!

Informacja dotycząca opieki wytchnieniowej w soboty

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji realizuje zadania opieka wytchnieniowa w soboty dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą nieodpłatnie skorzystać z tej formy pomocy. W okresie wrzesień – grudzień 2020r. odbędzie się 8 dyżurów zapewnienia opieki dla osób z niepełnosprawnością w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 34 B w godz. 8.00-18.00. W trakcie jednego dyżuru możliwe będzie świadczenie usługi dla 9 osób. Wsparcie będzie świadczone na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego. W trakcie dyżuru dla uczestników będzie zapewnione wyżywienie tj. II śniadanie, obiad. W ramach zajęć będą prowadzone elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności społecznych oraz będą realizowane działania mające na celu podnoszenie aktywności, umiejętności i sprawności osób z niepełnosprawnościami. W jedną sobotę w miesiącu będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego przez cały dzień dyżuru.
Kandydaci (opiekunowie, rodzice) powinni zgłosić się osobiście lub telefonicznie do koordynatora zadania, najlepiej dwa tygodnie przed dyżurem, w którym chcieliby uczestniczyć lub do pracownika socjalnego w celu wydania skierowania. W przypadku zdarzeń losowych kandydaci będą mogli zgłaszać się na kilka dni lub w dzień dyżury ze skierowaniem, ale ich przyjęcie będzie uzależnione od dostępności miejsc.
Z koordynatorem zadania można spotkać się w Środowiskowym Dom Samopomocy ul. Reja 34 B, Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Na potrzeby realizacji zadania będzie możliwe spotkanie z koordynatorem po godzinie 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowych informacji udziela koordynator zadania Kamila Mrówka pod numerem telefonu 506733311.

Dyżury opieka wytchnieniowa w soboty*
w godz. 8.00 ? 18.00
ul. Reja 34 B, 80-870 Gdańsk
12 i 26.09.2020r.
10 i 24.10.2020r.
07 i 21.11.2020r.
05 i 12.12.2020r.

https://www.facebook.com/1931880563690188/photos/pcb.2681371825407721/2694089030802667/?type=3&av=1931880563690188&eav=AfbvVZ18UVjRqLueGg1Z-NJyQU4KDpR4PNYNQ1pUmXSufghyqWzxXra0rSaEeg54zOppNfnRWuC1TGNDQ3SW_tAA&theater

https://www.facebook.com/1931880563690188/photos/pcb.2681371825407721/2694089134135990/?type=3&av=1931880563690188&eav=AfY_0PvRps2APpx3HNYK58nQIXjK8oWi_O9mXFogH_53J4sDHRjkRPhpC6VtKyL8s0OPzwj1r7hgd3yS0h1sTtTe&theater