25/09/2018 admin

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji realizuje zadania opieka wytchnieniowa w soboty dla osób,które na co dzień potrzebują stałej opieki drugiej osoby tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą nieodpłatnie skorzystać z tej formy pomocy.W okresie wrzesień – grudzień 2018r. odbędzie się 8 dyżurów zapewnienia opieki dla osób z niepełnosprawnością w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 34B w godz. 8.00-18.00. W trakcie jednego dyżuru możliwe będzie świadczenie usługi dla 10 osób. Wsparcie będzie świadczone na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego.

W trakcie dyżuru dla uczestników będzie zapewnione wyżywienie tj. II śniadanie, obiad, podwieczorek. W ramach zajęć będą prowadzone elementy  treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności społecznych oraz będą realizowane działania mające na celu podnoszenie aktywności, umiejętności i sprawności osób z niepełnosprawnościami. W jedną sobotę w miesiącu będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego przez cały dzień dyżuru.

Kandydaci (opiekunowie, rodzice) powinni zgłosić się do Środowiskowego Domu Samopomocy ze skierowaniem od pracownika socjalnego najlepiej dwa tygodnie przed dyżurem, w którym chcieliby uczestniczyć. W przypadku zdarzeń losowych kandydaci będą mogli zgłaszać się na kilka dni lub w dzień dyżury ze skierowaniem, ale ich przyjęcie będzie uzależnione od dostępności miejsc.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 i mieści się na ul. Reja 34 B, 80-870. Na potrzeby realizacji zadania będzie możliwe spotkanie z koordynatorem po godzinie 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowych informacji udziela koordynator zadania Kamila Mrówka pod numerem telefonu 506 733 311.

Dyżury – opieka wytchnieniowa w soboty*

w godz. 8.00 – 18.00

Reja 34B, 80-870 Gdańsk

29.09.2018r.

13.10.2018r.

20.10.2018r.

27.10.2018r.

10.11.2018r.

24.11.2018r.

01.12.2018r.

15.12.2018r.

* uczestnikami zadania mogą być wyłącznie osoby, które na co dzień potrzebują stałej opieki drugiej osoby tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska