29/05/2018 admin

W dniu 24 maja 2018 roku na zaproszenie Pracodawców Pomorza oraz Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mieliśmy prawdziwą przyjemność zaprezentować pracodawcom dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W trakcie Seminarium pt. „Wsparcie z PFRON – nie takie straszne” mieliśmy możliwość przybliżyć pomorskim pracodawcom potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie, względem podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także przedstawić oferowane przez nas formy wsparcia i realizowane od lat działania w tym zakresie.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość aktywnego udziału w spotkaniu.