„W dobrym domu”

W prowadzonym przez nas domu treningowym w ramach projektu „Osiedle Sitowie” w Gdańsku, mieszkańcy mogą trenować niezbędne umiejętności praktyczne, społeczne i zawodowe.

W tym celu oferujemy miejsca hostelowe czasowego pobytu, umożliwiające przygotowanie do samodzielnego zamieszkania i podjęcia zatrudnienia. Okres wsparcia wynosi 24 miesiące.

Powyższa forma wsparcia możliwa jest w przypadku osób:

 * z terenu miasta Gdańska,

 * pragnących usamodzielnić się,

 * gotowych do współpracy,

 * aktywnych zawodowo lub gotowych do podjęcia pracy,

 * dbających o zdrowie zgodnie z zaleceniami medycznymi,

 * dbających o czystość i higienę osobistą,

 * pozostających w trzeźwości.

Osoby, które zakończą trening sukcesem, otrzymają pozytywną rekomendację, niezbędną w Gdańskim Programie Mieszkalnictwa Społecznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres biuro@spir.org.pl lub telefonicznie pod nr 600 394 160 / 531 138 138.

Serdecznie zapraszamy!

Powrót