WASZE PRACE

16/04/2021
Posted in e-Zajęcia
16/04/2021 Asia

Pogoda deszczowa sprzyja domowym pracom. Z otrzymanych materiałów wasze koleżanki stworzyły umieszczone niżej dzieła.